مدیر سیستم
  کارگاه (MCQ)
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/11/12
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کارگاه "
MCQ " در تاریخ 30/10/92 با تدریس سرکار خانم دکتر سبزواری عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی به عنوان دبیر و مدرس و تدریس جناب آقای دکتر خزائلی عضو هیأت علمی دانشکده  داروسازی و جناب آقای دکتر دهقانی  معاون مرکز مطالعات و توسعه و با حضور 34 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه  و دستیاران داندانپزشکی به عنوان شرکت کننده از ساعت 8 الی 12:00 در محل سالن اجتماعات معاونت آموزشی برگزار گردید .

در این کارگاه پیرامون طراحی سؤالات چند گزینه ای ، مرور کلی بر شیوه های ارزشیابی دانشجو ، بودجه بندی و مدیریت و تحلیل آزمون مباحثی ارائه گردید و در ادامه نرم افزار تحلیل آزمون برای حضار به نمایش گذاشته شد و در خصوص استفاده و آشنایی با نرم افزار مربوطه سخنانی ایراد گردید.