پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN
 مدیر سیستم
  کارگاه "آشنایی با نحوه تدوین فرایند آموزشی"
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/10/09
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :کارگاه "آشنایی با نحوه تدوین فرایند آموزشی" در تاریخ 4/10/92 با تدریس سرکار خانم دکتر سبزواری عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی و با حضور 24 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان شرکت کننده از ساعت 10 الی 12:00 در محل سالن اجتماعات معاونت آموزشی برگزار گردید .

در این کارگاه پیرامون فرایندهای آموزشی بحث و نمونه فرایندهای برتر جشنواره های قبلی ارائه و پیرامون نحوه تکمیل بندهای فرم تنظیم فرایند آموزشی مباحثی ارائه گردید و در ادامه  در رابطه با فرایند های پیشنهادی شرکت کنندگان مباحثی صورت پذیرفت و از شرکت کنندگان خواسته شد فرایند های آموزشی خود را جهت مشاوره و انجام اصلاحات به مرکز مطالعات و توسعه ارسال نمایند تا برای بررسی نهایی به کمیته علمی جشنواره دانشگاهی ارسال گردد.