سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٩    EN
 مدیر سیستم
  کارگاه برنامه ریزی درسی(طرح درس و معرفی نرم افزار مربوطه)
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/10/09
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

 


کارگاه برنامه ریزی درسی(طرح درس و معرفی نرم افزار مربوطه) در تاریخ 27/9/92 با سخنرانی جناب آقای دکتر بهاءالدینی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه و تدریس سرکار خانم دکتر نوحی و سرکار خانم دکتر سبزواری عضو محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی و حضور 35 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان شرکت کننده از ساعت 8 الی 12:00 در محل سالن اجتماعات معاونت آموزشی برگزار گردید .

کارگاه در ابتدا با مباحث آقای دکتر بهاءالدینی در ارتباط بامعرفی نرم افزار برنامه ریزی درسی آغاز و در ادامه مباحثی در رابطه با کلیات  مربوط به یادگیری و برنامه ریزی درسی،حیطه های یادگیری و اهداف آموزشی، متدولوژی تدریس و ارتباط آن با حیطه های یادگیری توسط خانم دکتر نوحی ارائه گردید و در ادامه پس از استراحت و پذیرایی خانم دکتر سبزواری در رابطه با ارزشیابی آموزشی و ارتباط آن با حیطه های یادگیری و تدوین طرح درس مباحثی را ارائه نمودند.

در نهایت برنامه با جمع بندی و پاسخ به سئوالات حضار، به پایان رسید. همچنین شایان ذکر است تحلیل نتایج فرم های ارزشیابی کارگاه حاکی از رضایت نسبتاً بالای شرکت کنندگان از مباحث کارگاه می باشد.