رویدادهای تازه

 • کارگاه (MCQ)

  کارگاه " MCQ " در تاریخ 30/10/92 با تدریس سرکار خانم دکتر سبزواری عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی به عنوان دبیر و مدرس و تدریس جناب آقای د...
  » ادامه مطلب

 • کارگاه "آشنایی با نحوه تدوین فرایند آموزشی"

  کارگاه "آشنایی با نحوه تدوین فرایند آموزشی" در تاریخ 4/10/92 با تدریس سرکار خانم دکتر سبزواری عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی و با حضور 24...
  » ادامه مطلب

 • کارگاه برنامه ریزی درسی(طرح درس و معرفی نرم افزار مربوطه)

  کارگاه برنامه ریزی درسی(طرح درس و معرفی نرم افزار مربوطه) در تاریخ 27/9/92 با سخنرانی جناب آقای دکتر بهاءالدینی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه و تدری...
  » ادامه مطلب

آرشیو خبر