پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN

 

لیست کارگاه های برگزار شده در سال 93"

​​​​​​

کارگاه هایبرگزار شدهاز طرفEDC

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

ساعت

تعداد شرکت کنندگان

مکان

فایل های آموزشی

1

آشنایی با اختلالات روانی تأثیر گزار برپیشرفت تحصیلی دانشجویان

93/2/3

دکتر علیرضاغفاری نژاد- دکتر بهشیدگروسی

4ساعت

36

سالن معاونت آموزشی

2

روش های تحقیق کیفی در آموزش پزشکی

93/2/4

دکتر عباس عباس زاده از تهران

4ساعت

23

سالن معاونت آموزشی

3

آشنایی با اختلالات روانی تأثیر گزار برپیشرفت تحصیلی دانشجویان

93/2/17

دکتر علیرضاغفاری نژاد- دکتر بهشیدگروسی

4ساعت

29

سالن معاونت آموزشی

4

آشنایی با اختلالات روانی تأثیر گزار برپیشرفت تحصیلی دانشجویان

93/2/31

دکتر مهدی مهدی زاده

4ساعت

23

سالن معاونت آموزشی

 

5

اخلاق حرفه ای1(چیستی و چرایی اخلاق حرفه ای و سازمانی)

93/3/1

دکترامیر احمد شجاعی از تهران

3ساعت

25

سالن سلامت

اسلاید علوم پزشکی.pptx

6

برنامه ریزیدرسی(ویژه اعضای هیآت علمی زیر 2 سال)

93/3/28

دکتر عصمت نوحی

8 ساعت

30 نفر

سالن معاونت آموزشی

راهنمای تدوین طرح درس.docx


Lesson Plan Clinica.doc

Lesson Plan Theori.doc

7

آموزش مجازی

93/4/25

مهندس رضا شیخ زاده

2 ساعت

47 نفر

سالن معاونت آموزشی

 

8

I Spring

93/5/15

مهندس رضا شیخ زاده

2 ساعت

19 نفر

سالن کارگاه هایEDC

 

9

تهیه پرسشنامه الکترونیکی با استفاده ازGoogle Drive

93/5/30

دکتر افشین صرافی نژاد

3 ساعت

29 نفر

سالن کارگاه هایEDC

 

10

دستیاران جدیدالورود 93

93/5/24 الی 27

دکتر حقدوست-دکتر فرخ نیا-دکتر نخعی-پزشکی قانونی-دکتر شکیبایی-اساتید انتفال خون-و...

16 ساعت

115 نفر

سالن سلامت

 

11

آشنایی با کارکرد اتوماسیون اداری

93/7/9

سر کار خانم مهندس زینب قاضی زاده

2 ساعت

16 نفر

سالن کارگاه هایEDC

 

12

فرایندآموزشی(ویژه اعضای هیآت علمی زیر 2 سال)

93/7/30

دکتر سکینه سبزواری

8 ساعت

37 نفر

سالن اجتماعات معاونت اموزشی

 

13

جلسه هم اندیشی اساتید مشاور

93/8/19

دکتر بهشید گروسی

2 ساعت

6نفر

سالن کارگاه هایEDC

 

14

روش های طراحی آسان وب سایت

93/8/22

مهندس رضا شیخ زاده

3 ساعت

19 نفر

سالن کارگاه هایEDC

 

15

شبکه های اجتماعی و پزشکان

93/9/20

دکتر سیروس پناهی از تهران

4 ساعت

22نفر

سالن سلامت

SM and HC 2 Dr Panahi (2).pdfSocial media and physicians - basic 1- Dr Panahi.pdf


Social media and physicians - strategy- Dr Panahi.pdf


Social media and physicians- HIJ.pdf


Social media and students- Dr Panahi.pdf

16

کاربرد فتو دیجیتال در آموزش (با همکاریEDOدندانپزشکی)

93/9/27

دکتر محمد رضا زارعی

2 ساعت

50 نفر

سالن اجتماعات معاونت اموزشی

17

حرفه ای گرایی

(Professionalism)

93/10/18

دکتر عظیم میرزازاده از تهران

4ساعت

63 نفر

سالن سلامت

Cases for Discusson.pdf

Approaches to professional behaviour assessment Tools in the professionalism toolbox.pdf

Embedding professionalism in medical Education.pdf


Medical Professionalism in the New Millennium A Physician Charter.pdf

Professionalism Calgary.pdf

Teaching and Assessing professionalism.pdf

TUMS code of conduct.pdf

teaching and evaluation of Professionalism.pptxFaculty development for teaching and evaluating professionalism.pdfGeneral considerations regarding assessment of professional behaviour.pdf

18

آشنایی با مراکز رشد و راهکارهای محصول محوری و دستاوردهای پژوهشی(با همکاری مرکز رشد و سلات)

93/10/21

دکتر حسن علم خواه

8 ساعت

17

سالن کارگاه های معاونت پژوهشی

 

19

How to make a powerful Power Point presentation?(part1)

پاورپوینت

93/11/2

دکتر محمد رضا زارعی

2 ساعت

81 نفر

سالن اجتماعات معاونت اموزشی

Powerpoint lecture-Jan-2015.pdf

20

نقش پیشگیری از اعتیاد و تبعات تک فرزندی

93/11/4

دکتر نوذر نخعی

4 ساعت

67 نفر

سالن اجتماعات باز آموزی

تک فرزندی.pptx


21

Moodle

93/11/9

مهندس رضا شیخ زاده

2 ساعت

15 نفر

سالن کارگاه های EDC

 

22

اخلاق حرفه ای

93/11/15

دکتر امیر احمد شجاعی از تهران

3 ساعت

24 نفر

سالن کارگاه های معاونت پژوهشی

 

23

آشنایی با اختلالات روانی تأثیر گزار برپیشرفت تحصیلی دانشجویان( با همکاریEDO دانشکده علوم پزشکی سیرجان)

93/11/13

دکتر بهشید گروسی- دکتر علی مهدی زاده

4 ساعت

38 نفر

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

24

اخلاق حرفه ای

14/12/14

دکتر

4 ساعت

 

 

 

25

فنون تدریس1(ویژه دانشجویان (Ph.D.

93/12/3

دکتر سیده سکینه سبزواری

4 ساعت

35 نفر

سالن اجتماعات معاونت اموزشی

 

26

فنون تدریس2(ویژه دانشجویان (Ph.D.

93/12/7

دکتر عصمت نوحی

4 ساعت

22 نفر

سالن اجتماعات معاونت اموزشی

 

27

Integrativeoncology در افزایش کیفیت زندگی بیماران و تغذیه در بیماران سرطانی ( با همکاری دانشکده طب سنتی)

93/12/24

دکتر حسین رضایی زاده از تهران

3 ساعت

29 نفر

سالن سلامت