دوشنبه ١٣٩٥/١٢/٢    EN                                                                                                                                              
 

          " لیست کارگاه های برگزار شده در سال 94"                                                                                                                                                                                                                                                               

ردیف

نام کارگاه

مدرسین

ساعت

تعداد اعضا

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

فایل های آموزشی

1

فرصت های پیش رو در طرح تحول آموزش پزشکی

دکتر محمود رضا دهقانی

2ساعت

37 نفر

22/2/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

2

" ارزیابی مهارتهای بالینی (OSCE)

خانم دکتر سبزواری

4ساعت

17 نفر

30/2/95

بیمارستان شفا(با همکاری EDOبیمارستان شفا)

 

3

Small Group &Critical Thinking

دکتر محمدرضا دهقانی-دکتر جواد کجوری از شیراز

4 ساعت

73 نفر

6/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

Critical Thinking.ppt

teaching critial thinking.pptx

4

PBL

دکتر محمدرضا دهقانی-دکتر جواد کجوری از شیراز

4 ساعت

75 نفر

7/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

TRUTOR IN PROBLEM BASED.ppt

INTRODUCTION TO PBL.ppt

5

ارزشیابی و نیمرخ آزمون های دانشگاهی

دکتر محمد حسین پور کاظمی

4ساعت

70 نفر

8/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

6

آشنایی با برنامه ریزی درسی

دکترعصمت نوحی

2 ساعت

38 نفر

25/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

7

آشنایی با روش های تدریس1

دکتر محمود رضا دهقانی

2 ساعت

34 نفر

26/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

8

آشنایی با روش های تدریس 2

دکترعصمت نوحی

2 ساعت

32 نفر

27/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

9

آماده سازی و اهمیت طرح درس

دکتر سکینه سبزواری

2 ساعت

32 نفر

1/4/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

10

آشنایی با روش های ارزشیابی دانشجو

دکتر پیام خزائلی

2:30 ساعت

32 نفر

2/4/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

11

پژوهش در آموزش و آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد(BEME)

دکتر حسین صافی زاده- دکتر رقیه ارشاد سرابی

2:30 ساعت

33 نفر

3/4/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

12

Multiple Mini Interviews

دکتر سلیمان احمدی- دکتر علی اکبر حقدوست

4ساعت

8:30 الی12:30

53 نفر

30/4/95

سالن هماش های حوزه ریاست

 

13

برنامه ریزی درسی

دکتر عظیم میرزازاده

10 ساعت8:00 الی 16:30

60 نفر

31/4/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

14

برنامه ریزی درسی

دکتر عظیم میرزازاده

5 ساعت

8:00الی 13:30

60 نفر

1/5/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

15

آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی

دکتر غلامرضا سپهری

10:30 الی 12:30 2 ساعت

59 نفر

20/5/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

16

فرایند آموزشی شهید مطهری

دکتر پیام خزائلی- سرکار خانم شفیعان

4 ساعت 8:30 الی 12:30

26 نفر

27/5/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 

17

دستیاران جدیدلورود سال 95

دکتر مسعود ریانی-دکتر مهرداد فرخ نیا-دکتر محمدرضا شکیبی-دکتر علی حسینی نسب-سرکار خانم نرجس بنی اسدی-نمایندگان پزشکی قانونی-دکتر نوذر نخعی-دکتر رقیه ارشاد سرابی-نمایندگان انتقال خون-دکتر مینا مبشر-دکتر محمودرضا دهقانی-سرکار خانم لیلا نامدار- و.....

4 ساعت 8:30 الی 12:30

130نفر روزی(4 روز)

10/7/95 الی 13/7/95

سالن پورسینا(آموزش مداوم)

 

18

احیای بالغین

(ویژه رزیدنت های دندانپزشکی)

اساتید دندانپزشکی

4 ساعت

18 نفر

8/7/95

سالن بازآموزی(همکاری EDO دندانپزشکی)

 

19

اخلاق پزشکی

خانم دکتر مینا مبشر

4 ساعت

8 نفر

15/7/95

سالن کنفرانس معاونت آموزشی بیمارستان شفا(با همکاری EDOبیمارستان شفا)