سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٩    EN                                                                                                                                              
 

          " لیست کارگاه های برگزار شده در سال 95"                                                                                                                                                                                                                                                                   

ردیف

نام کارگاه

مدرسین

ساعت

تعداد اعضا

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

فایل های آموزشی

1

فرصت های پیش رو در طرح تحول آموزش پزشکی

دکتر محمود رضا دهقانی

2ساعت

37 نفر

22/2/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 -

2

" ارزیابی مهارتهای بالینی (OSCE)

خانم دکتر سبزواری

4ساعت

17 نفر

30/2/95

بیمارستان شفا(با همکاری EDOبیمارستان شفا)

 -

3

Small Group &Critical Thinking

دکتر محمدرضا دهقانی-دکتر جواد کجوری از شیراز

4 ساعت

73 نفر

6/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

teaching
 critial
thinking.pptxCritical Thinking (workshop).ppt 

4

PBL

دکتر محمدرضا دهقانی-دکتر جواد کجوری از شیراز

4 ساعت

75 نفر

7/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

INTRODUCTION TO PBL.ppt 

TRUTOR IN PROBLEM BASED.ppt

5

ارزشیابی و نیمرخ آزمون های دانشگاهی

دکتر محمد حسین پور کاظمی از تهران

4ساعت

70 نفر

8/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 -

6

آشنایی با برنامه ریزی درسی

(ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود علوم پایه)

دکترعصمت نوحی

2 ساعت

37 نفر

25/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی


plan.pptx [Autosaved].rar
Lesson Plan
 Clinica.doc


Lesson Plan Theori.doc 

7

آشنایی با روش های تدریس1

(ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود علوم پایه)

دکتر محمود رضا دهقانی

2 ساعت

36 نفر

26/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

روز دوم.rar 

8

آشنایی با روش های تدریس 2

(ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود علوم پایه)

دکترعصمت نوحی

2 ساعت

35 نفر

27/3/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

Lecture Methods.rar 

9

آماده سازی و اهمیت طرح درس

(ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود علوم پایه)

دکتر سکینه سبزواری

2 ساعت

34 نفر

1/4/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

طرح درس.rar 

10

آشنایی با روش های ارزشیابی دانشجو

(ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود علوم پایه)

دکتر پیام خزائلی

2:30 ساعت

33 نفر

2/4/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

ارزشیابی دانشجو.rar 

11

پژوهش در آموزش و آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد(BEME)

(ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود علوم پایه)

دکتر حسین صافی زاده- دکتر رقیه ارشاد سرابی

2:30 ساعت

35 نفر

3/4/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

Medical Education.rar 

12

Multiple Mini Interviews

دکتر سلیمان احمدی از تهران- دکتر علی اکبر حقدوست

4

ساعت

8:30 الی12:30

53 نفر

30/4/95

سالن هماش های حوزه ریاست

 کارگاه دکتر سلیمان احمدی.rar

13

برنامه ریزی درسی

دکتر عظیم میرزازاده

از تهران

10 ساعت8:00 الی 16:30

70 نفر

31/4/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

14

برنامه ریزی درسی

دکتر عظیم میرزازاده

از تهران

5 ساعت

8:00الی 13:30

70 نفر

1/5/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

15

آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی

دکتر غلامرضا سپهری

10:30 الی 12:30 2 ساعت

59 نفر

20/5/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

کارگاه دکتر سپهری.rar 

16

فرایند آموزشی شهید مطهری

دکتر پیام خزائلی-

سرکار خانم شفیعان

4 ساعت 8:30 الی 12:30

26 نفر

27/5/95

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

کارگاه جشنواره شهید مطهری.rar 

17

دستیاران جدیدالورود سال 95

اساتیدمربوطه

4 ساعت

8:00 الی 12:00

120 نفر

10/7/95 الی 13/7/95

سالن پورسینا-ساختمان بازآموزی

Jahad posture & disfunction 2014.ppsx

2.rar
1-2.rar

1فایل سایت ها.rar 

18

احیای بالغین

(رزیدندهای داندانپزشکی)

-

4 ساعت

18 نفر

8/7/95

سالن بازآموزی(همکاری EDOدانشکده دندانپزشکی)

19

اخلاق پزشکی

دکتر مینا مبشر

4 ساعت

8 نفر

15/7/95

سالن کنفرانس معاونت آموزشی بیمارستان شفا

(همکاری EDOبیمارستان شفا)

20

درآمدی برتفکر نقادانه در آموزش پزشکی

دکتر پرهام درگاهی

4 ساعت 8:30 الی 12:30

21 نفر

19/8/95

چهار راه شفا- سالن اجتماعات

21

برنامه ریزی درسی

دکتر عصمت نوحی

4 ساعت 8:30 الی 12:30

11 نفر

26/8/95

چهار راه شفا- سالن کنفرانس های مرکز آموزش مجازی

 

22

اساتید مشاور

دکتر بهشید گروسی-دکتر علی بهرام نژاد- دکتر افشین صرافی نژاد

3 ساعت- 9:30 الی 11:30

19 نفر

14/9/95

چهار راه شفا- سالن اجتماعات

 -

23

فن بیان

سرکار خانم فرزانه السادات معصومیان

از تهران

8 ساعت 8:00 الی 16:00

43 نفر

18/9/95

سالن آمفی تئاتر- ساختمان سازمان مرکزی(همکاری EDOدانشکده پزشکی)

24

کارگاه آشنایی با جستجوی منابع در آموزش پزشکی

( بهترین شواهددر آموزش پزشکی BEME)

دکتر رقیه ارشاد سرابی

2 ساعت 10:30 الی 12:30

27 نفر

1/10/95

چهار راه شفا- سالن اجتماعات

 کارگاه خانم دکتر ارشاد.rar

25

آشنایی با برنامه ريزي درسي

(ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود بالینی)

دکتر عصمت نوحی

12:30 الی 10:30

24 نفر

20/10/95

چهار راه شفا- سالن اجتماعات

 

26

آشنایی با روشهاي تدريس

(ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود بالینی)

دکتر عصمت نوحی

12:30 الی 10:30

26 نفر

22/10/95

چهار راه شفا- سالن اجتماعات

 

27

آشنایی با روش های ارزشيابي دانشجو با تاکید برارزشیابی بالینی (ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود بالینی)

دکتر پیام خزائلی

12:30 الی 10:30

23 نفر

28/10/95

چهار راه شفا- سالن اجتماعات

 

28

پژوهش در آموزش و آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد (BEME) (ویژه اعضای هیأت علمی جدید الورود بالینی)

دکتر حسین صافی زاده

 

12:30 الی9:00

28 نفر

29/10/95

چهار راه شفا- سالن اجتماعات

 

 

29

دارو در طب سنتی

سلیمان افشاری پور

8:30 الی 10:30

33 نفر

19/11/95

سالن آمفی تئاتر- ساختمان سازمان مرکزی

(همکاری EDOدانشکده داروسازی)

 -

30

پژوهش در آموزش

دکتر علی اکبر حقدوست

8:30 الی 11:30

53 نفر

23/11/95

سالن آمفی تئاتر- ساختمان سازمان مرکزی

 پژوهش در آموزش.pptx

   
31 
امنیت و روش های مقابله با نفوذ   مهندس ایمان حلاوتی   8:00تا11:00   23 نفر18/12/95  چهار راه شفا- سالن اجتماعات