سه شنبه ١٣٩٧/٣/٢٩    EN

 

 گالری عکس

كارگاه آموزش پزشکی با عناوین"   آموزش نسل جوان،سخنرانی تعاملی،کنترل  Large Group مورخ 94/1/28
                       

                                                           
                                  کنفرانس علمی با موضوع های: 

منافع استفاده از مگس Calliphoridae در پزشکی توسط پروفسور کریستف اسپیلا

-  درمان زخم های مزمن با استفاده از لارو حشرات توسط دکتر کامران اکبر زاده


 کارگاه "آئین نامه ارتقاء  اعضای هیأت علمی " مورخ 94/2/2